Vanaf 2017 verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt vanaf 1 januari 2017 weer verhoogd naar €100.000. Dat is dan geen tijdelijke vrijstelling maar één die permanent in de wet wordt opgenomen. De vrijstelling geldt voor verkrijgers die ouder zijn dan 18 jaar maar jonger dan 40 jaar. De schenker hoeft niet de ouder te zijn. Dus ook grootouders, ooms, tantes en zelfs de buurman kunnen schenkers zijn.

Het overgangsrecht voor situaties waarin al eerder een schenking is ontvangen waarvoor een beroep is gedaan op een verhoogde vrijstelling, is complex. De verkrijger mag per schenker maar eenmaal in zijn leven gebruik maken van de verhoogde vrijstelling eigen woning. Als dus al eerder (voor 1 januari 2017) van dezelfde schenker een schenking is ontvangen waarvoor een beroep is gedaan op een verhoogde vrijstelling, is in beginsel geen beroep meer mogelijk op een verhoogde vrijstelling, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingsituaties waarin een beperkte aanvulling mogelijk is.

De schenking moet verplicht worden gebruikt voor de eigen woning. Dit is iemands hoofdverblijf en bijvoorbeeld niet een vakantiewoning. De vrijstelling geldt voor de aankoop van een woning en ook voor het onderhoud of de verbouwing van een woning. Verder mag de schenking worden gebruikt voor de aflossing van een hypotheekschuld of restschuld. Een restschuld is een schuld die ontstaat als een woning met verlies is verkocht.

Ondanks dat de schenking is vrijgesteld, moet er toch een aangifte schenkbelasting worden ingediend, waarin een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling wordt gedaan. De regel dat de verhoogde vrijstelling slechts in één kalenderjaar kan worden toegepast, wordt vanaf 2017 verlaten. Vanaf dat moment kan de vrijstelling over drie opeenvolgende kalenderjaren worden gespreid, mits op het moment van iedere verkrijging aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit biedt dus meer ruimte als de schenking is bestemd voor besteding aan een nieuwbouwwoning of als vervroegde aflossing tot boeterente leidt.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsfeiten vragen? Neem dan gerust contact met ons op.