Advisering

Het verwerken van uw administratie en het maken van uw aangifte is de basis voor onze advisering. Vanuit uw financiële gegevens kunnen wij u gevraagd en ongevraagd adviseren over bijvoorbeeld de volgende zaken:

Bedrijfseconomisch

Het juist inrichten van de administratie is niet alleen van belang voor de belastingaangifte, maar kan u als ondernemer ook helpen bij het maken van beslissingen. Wij kunnen u helpen de administratie zodanig op te zetten dat u hieruit zoveel mogelijk managementinformatie kunt halen.

Fiscaal

Bij de keuze of u uw onderneming als eenmanszaak/v.o.f. of als B.V. moet voeren kunnen wij u adviseren met betrekking tot de aansprakelijkheid en de fiscale voor-/nadelen.
Hiernaast kunnen wij u helpen met het optimaal indelen van de fiscale jaarrekening zodat u en uw partner zo weinig mogelijk belasting moeten betalen. Uiteraard kunt u daarnaast ook met andere fiscale vraagstukken bij ons terecht.

Subsidie

Wij verzorgen onder andere uw aanvragen voor milieu-investeringen, investeringsaftrek en zorgen voor de optimale benutting van de willekeurige afschrijvingen.

Organisatorisch

Indien u de mogelijkheden wilt bekijken om uw onderneming uit te breiden geven wij advies omtrent zaken als personeel en financieringen. Ook kunnen wij u begeleiden bij bedrijfsbeëindiging of bedrijfsoverdracht.

Heeft u fiscale vraagstukken?
Wij staan u graag bij met raad en daad.