Vanaf 2017 verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt vanaf 1 januari 2017 weer verhoogd naar €100.000. Dat is dan geen tijdelijke vrijstelling maar één die permanent in de wet wordt opgenomen. De vrijstelling geldt voor verkrijgers die ouder zijn dan 18 jaar maar jonger dan 40 jaar. De schenker hoeft niet de ouder te zijn. Dus ook grootouders, ooms, tantes en zelfs de buurman kunnen schenkers zijn.

Kostenvergoeding internet voor werkplek thuis: onbelast?

Onder de werkkostenregeling kunnen de kosten voor internet thuis - op voorwaarde dat dit noodzakelijk is - fiscaal onbelast vergoed worden.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsfeiten vragen? Neem dan gerust contact met ons op.